રાજભા ગઢવી ની આવક, ઘર અને કાર


તાજેતર માં એક અંગ્રેજી વેબસાઈટમાં આપવમાં આવેલ આંકડાઓને જો સાચા માનવમાં આવે તો લોકપ્રિય લોકગાયક અને ચારણી કલાકાર રાજભા ગઢવીની વાર્ષીક આવક એક અંદાજ મુજબ સાત-આઠ કરોડ હોઈ શકે છે.

તે વેબસાઈટ પર રાજભા વિશે અન્ય ઘણી માહીતીઓ પણ આપવામાં આવી છે, જેને આપ પણ વિગતવાર વાંચી શકશો.

રાજભા ગઢવીની આવક, તેમની કાર અને તેમના નવા બનાવેલા અધતન ઘર વિશેની માહીતી અને તાજેતરના ફોટા જોવા અહિયા ક્લીકે કરો

As a young man, while listening to the bhajan on the radio along with buffalo grazing, Rajbha today has also swept the vessel in Africa, including Gujarat. Despite being a popular folk writer and poet today, Rajbha, who believes in a normal and rustic lifestyle, spoke about his musical journey in conversation with daily newspapers of Gujarat.

If the figures given to us in an english website recently come true, the annual revenue of popular folk singer and four-year-old artist Rajbha Gadhvi could be estimated at Rs 7-8 crore.

The website also contains many other information about Rajabha, which you will also read in detail.

Click here to view information and recent photos of Rajbha Gadhvi's income, his car and his newly renovated house.

Click here to read complete details and photos of Rajbha Gadhvi's new house.

No comments

Powered by Blogger.