ચલ મન જીતવા જાયે 2 - ગુજરાતી ફિલ્મ

This movie's title and plot have a lot in common. The Sanghvi family suffers losses in their business and incurs debt. How do I escape at this point? What inquiries are going through our heads? How are roads to be located? What attitude, what strategy, and how is the mind geared to prevail in every significant circumstance? All of them are covered in this movie. How to make the mind strong to perform any task, how to raise and sustain morale, how we battle with the mind and how to win the struggle are all covered in the movie. These factors have all been considered.

The narrative continues from where the first section did. The Sanghvi family, who owes money to the public, is attempting to collect the money while also preparing to hold an auction if necessary. The movie Chaal Mana Jeena captures the spirit of how to train the mind to accept all these events. Every child who is living a tumultuous life in such a situation may have a time to live in a very normal setting and how tough it is for them to live such a life and adapt it. Go, second!

You'll be entranced by the performances of each character. either the primary family members or their kids. Each character carries a narrative with him that we will recognize in some of his words.

In brief, this film will provide you with solutions to a lot of your life's questions. You must be learning from some error that shows you how to handle difficult circumstances, how to influence people, and how to act in every circumstance.

I believe that everyone should watch this film with their family at least once. 

WATCH FULL MOVIE HERE
"ચાલ મન જીતવા જઈએ" ગુજરાતી ફિલ્મ જોવા માટે અહિંયા ક્લીક કરો

ચાલ મન જીતવા જઈએ 2 મૂળ રૂપે 24 ફેબ્રુઆરી, 2023 ના રોજ થિયેટરોમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી, અને ટૂંક સમયમાં OTT દ્વારા સાર્વજનિક રૂપે ઍક્સેસિબલ બનાવવામાં આવશે.

ચાલ મન જીતવા જઈએ 2 નામની ગુજરાતી ફિલ્મ 24 ફેબ્રુઆરી, 2023 ના રોજ રીલિઝ થઈ હતી. દિપેશ શાહ દ્વારા નિર્દેશિત ફિલ્મમાં હર્ષ ખુરાના, રાજીવ મહેતા, હેમેન ચૌહાણ અને શીતલ પંડ્યાએ મુખ્ય ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. ધર્મેન્દ્ર ગોહિલ અન્ય જાણીતા અભિનેતા છે જેમને ચલ મન જીતે જાયે 2 માટે લેવામાં આવ્યા હતા.

ચાલ મન જીતવા જઈએ 2 એ દિપેશ શાહ દ્વારા લિખિત અને દિગ્દર્શિત ગુજરાતી ફેમિલી-ડ્રામા ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ અમને જણાવે છે કે કેવી રીતે એક શ્રીમંત બિઝનેસ ફેમિલી પોતાને સમજે છે, તેમની નબળાઈઓ શીખે છે અને તેમની માનસિક શક્તિ વધારીને મજબૂત બને છે. આ ફિલ્મમાં રાજીવ મહેતા અને હર્ષ ખુરાના મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.

સ્ટોરી લાઇન: કટોકટી તમને તોડી શકે છે, પરંતુ કેટલીકવાર, જો તમે યોગ્ય અભિગમ સાથે તેનો સામનો કરો છો, તો તે તમને પણ બનાવી શકે છે. તે શક્તિ બનાવવાની, તમારામાં વિશ્વાસ વધારવાની પ્રક્રિયા છે અને તેઓ તે કેવી રીતે કરે છે? કયા સાધનો છે જે તેમને તે બ્લોક્સને દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

કટોકટી તમને તોડી શકે છે, પરંતુ અમુક સમયે, જો તમે યોગ્ય અભિગમ સાથે તેનો સામનો કરો છો, તો તે તમને પણ બનાવી શકે છે. તે ગુણવત્તા નિર્માણનું હેન્ડલ હોઈ શકે છે, તમારામાં આત્મવિશ્વાસ ઉભો કરે છે અને તેઓ તે કેવી રીતે કરે છે? કયા ઉપકરણો છે જે તેમને તે ચોરસને દૂર કરવામાં સહાય આપી શકે છે.

WATCH FULL MOVIE HERE
"ચાલ મન જીતવા જઈએ" ગુજરાતી ફિલ્મ જોવા માટે અહિંયા ક્લીક કરો

Story Line: Crisis can break you, but sometimes, if you face it with the right approach, it can also make you. It is a process of building strength, building faith in yourself, and how do they do that? Which are the tools that can help them to overcome those blocks.

Emergency can break you, but some of the time, on the off chance that you confront it with the correct approach, it can also make you. It could be a handle of building quality, building confidence in yourself, and how do they do that? Which are the devices that can offer assistance them to overcome those squares.

-------------------------------------------------

No comments

Powered by Blogger.